Molenaar Ecologische Houtindustrie

Molenaar Ecologische Houtindustrie kijkt terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin door geopolitieke spanningen, een hoge rente en een stagnerende woningbouw de retail in het algemeen en ook Molenaar in het bijzonder minder heeft gepresteerd dan verwacht.

In dit verslag zullen wij kort ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen over 2023 en een vooruitblik voor 2024 schetsen.