Molenaar Ecologische Houtindustrie

Uitnodiging AVA, bestuursverslag en geconsolideerde jaarrekening 2022
juni 25, 2023
Molenaar Ecologische Houtindustrie NV (MEH) kondigt aan dat het jaarverslag over 2022 per 25 juni beschikbaar is op de website van MEH. Hierbij nodigt het bedrijf haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.
Geconsolideerde jaarrekening 2022
april 30, 2023
We zijn verheugd om onze geconsolideerde jaarrekening van 2022 te delen. Dit document geeft belangrijke inzichten in onze prestaties en resultaten van het afgelopen jaar. We nodigen u uit om de jaarrekening zorgvuldig door te nemen en eventuele vragen of opmerkingen met ons te delen.

Persbericht

Molenaar Ecologishe Houtindustriebij RTL7 Business Class - 19 februari 2023
februari 20, 2023

Persbericht

Molenaar Ecologische Houtindustrie BV (MEH) maakt vervolgstap op de beurs.
december 6, 2022
Wegens succes van de inschrijving en de lopende aanvragen heeft Molenaar besloten de volgende stap te maken op de beurs van Nxchange. Waar de aandelen eerst via Bondex (dochter van Nxchange) onderhands moesten worden verhandeld is er op veler verzoek voor gekozen om de aandelen vrij en publiekelijk verhandelbaar te maken via Nxchange.

Persbericht

Molenaar heeft een akkoord bereikt
november 18, 2022
Molenaar heeft een akkoord bereikt met Nederlandse vloerenleverancier over het toevoegen van tien winkels in Nederland aan het dealernetwerk van www.stedenvloeren.nl “Natuurlijk eiken, natuurlijk mooi”. Molenaar is verheugd over de samenwerking en verwacht dat die een bijdrage kan gaan leveren aan het resultaat in 2023.
Nieuwsartikel
oktober 27, 2022
Nieuwsartikel