Molenaar Ecologische Houtindustrie

Molenaar Ecologische Houtindustrie NV (MEH) kondigt aan dat het jaarverslag over 2022 per 25 juni beschikbaar is op de website van MEH. Hierbij nodigt het bedrijf haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen. De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 18 juli 2023 om 15:00 uur in de showroom van Molenaar, Zernikelaan 12A te Leek. Vergadergerechtigden zijn welkom vanaf 14:45 uur in Leek.

De agenda voor de vergadering omvat onder andere de opening en presentielijst, mededelingen van het bestuur, bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag 2022, vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2022, presentatie van de strategie en vooruitzichten voor 2023/2024, rondvraag en sluiting.

Om deel te nemen aan de Algemene Vergadering dienen aandeelhouders zich te registreren en aan te melden. Personen die op 18 juli 2023 geregistreerd staan als aandeelhouder zijn gerechtigd om de vergadering bij te wonen en hun stem uit te brengen. Aandeelhouders kunnen hun aanmelding en het aantal aandelen dat zij voor de vergadering aanmelden uiterlijk vóór 16 juli 2023, 17:00 uur doorgeven via het emailadres directie@molenaarhoutindustrie.nl.