Molenaar Ecologische Houtindustrie

Notulen Aandeelhoudersvergadering Molenaar Ecologische Houtindustrie B.V.

Op deze pagina kunt u de notulen van de aandeelhoudersvergadering van Molenaar Ecologische Houtindustrie B.V. van 18 juli 2023 downloaden. In deze notulen vindt u een overzicht van de besproken onderwerpen, zoals de financiële resultaten van 2022, de huidige marktsituatie, en onze strategische plannen voor de komende jaren. Deze informatie geeft u een goed beeld […]

Oproep AvA – 13juni 2024

Molenaar Ecologische Houtindustrie BV (MEH) kondigt aan dat per 27 april het jaarverslag over 2023 is gepubliceerd en nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2023 bij te wonen.
De vergadering zal op donderdag 13 juni 2023 15:00 worden gehouden in de showroom van Molenaar – Zernikelaan 12A te Leek. De vergadergerechtigden zijn vanaf 14:45 welkom in Leek.

Bestuursverslag 2023

Molenaar Ecologische Houtindustrie kijkt terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin door geopolitieke spanningen, een hoge rente en een stagnerende woningbouw de retail in het algemeen en ook Molenaar in het bijzonder minder heeft gepresteerd dan verwacht.

Geconsolideerde jaarrekening 2023

We zijn verheugd om onze geconsolideerde jaarrekening van 2023 te delen. Dit document geeft belangrijke inzichten in onze prestaties en resultaten van het afgelopen jaar. We nodigen u uit om de jaarrekening zorgvuldig door te nemen en eventuele vragen of opmerkingen met ons te delen.

Uitnodiging AVA, bestuursverslag en geconsolideerde jaarrekening 2022

Molenaar Ecologische Houtindustrie NV (MEH) kondigt aan dat het jaarverslag over 2022 per 25 juni beschikbaar is op de website van MEH. Hierbij nodigt het bedrijf haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.