Molenaar Ecologische Houtindustrie

Uitnodiging AVA, bestuursverslag en geconsolideerde jaarrekening 2022

Molenaar Ecologische Houtindustrie NV (MEH) kondigt aan dat het jaarverslag over 2022 per 25 juni beschikbaar is op de website van MEH. Hierbij nodigt het bedrijf haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.